Back to Catalogue

Bulan
Bulan

Hair & Make Up

By Joel Jaya L. Jaud

Contact Details
09152990373
hannuedoesnt@yahoo.com
L-3 Lustre St. Sta. Catalina, Zamboanga City

Make Up Application
Full makeup look from lips to lashes
PHP 3,000.00

Prenup/Wedding Make Up Application
PHP 3,000.00

Jaya Jaud

Jaya Jaud Si Jaya Leonardo Jaud o mas naila sa iyang komunidad nga "Miss J" natawo ug nagdako sa Zamboanga City. Nagtinguha siya kaniadto nga mahimong magtutudlo og nakab-ot niya ang degree sa Secondary Education major sa Biology gikan sa Western Mindanao State University apan gisunud niya ang iyang kasingkasing ug gipunting ang iyang hilig sa makeup. Sa mga katuigan, nagtrabaho siya sa mga lokal nga salon sa Zamboanga ug gihatagan kahusayan ang iyang kahanas sa estilo sa buhok ug pag-makeup. Ang paggukod sa iyang hilig wala gyud nahimong babag sa pagkaaktibo sa iyang komunidad. Nagboluntaryo usab siya sa daghang mga civic nga organisasyon sa LGBTIQ ug nagsilbi usab nga magtatambag sa HIV sa iyang komunidad.

Karon, siya usa ka freelance nga hairstylist ug makeup artist. Tungod sa pandemic, daghang mga hairstylist ug makeup artist sama ni Miss J ang naglisud pagpangita sa mga kostumer. Apan naglaum si Miss J nga magpadayon bisan sa panahon sa pandemya ingon usa ka higayon nga mapaayo ang iyang pag-makeup. Nagpahiangay usab siya sa bag-ong normal pinaagi sa pagsunod sa mga pamaagi sa kahimsog ug kahilwasan. Tabangi si Miss J nga makabawi gikan sa pandemya pinaagi sa pagkuha sa iyang serbisyo.

Jaya Leonardo Jaud or better known in her community as "Miss J" was born and raised in Zamboanga City. She once aspire to become a school teacher as she has a degree in Secondary Education major in Biology from Western Mindanao State University but she followed her heart and pursued her passion in makeup. Through the years, she worked in local salons in Zamboanga and honed her skills in hair styling and makeup. Pursuing her passion never became a hindrance in being active in her community. She also volunteers in many civic LGBTIQ organizations and also serves as an HIV counselor in her community.

Currently, she's a freelance hairstylist and makeup artist. Due to the pandemic, many hairstylists and makeup artists like Miss J are struggling to find customers. But Miss J is hopeful of the future and sees the ongoing pandemic as an opportunity to improve her craft. She is also adapting to the new normal by following health and safety practices. Help Miss J bounce back from the pandemic and acquire her services.